Биографија Предрага Дедеића

Предраг Дедеић је рођен је у Врбасу. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. На Правном факултету Универзитета у Београду је дипломирао, потом магистрирао, а 2003. године стекао и звање доктора правних наука (докторска дисертација: „Правно-финансијски стандарди управљања предузећем и њихов утицај на предузеће – еминента хартија од вредности и инвеститора“). Положио је правосудни …
Continue reading Биографија Предрага Дедеића

Биографија Јелена Дујмовић

Адвокатица Јелена Дујмовић Председница Департмана за Међународно приватно право Јелена Дујмовић дипломирала је у року на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 8,77. На истом факултету, такође у року, завршила је мастер академске студије са просечном оценом 10,00. Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији адвоката Кошћал Бориса и Боројевић Љиљане из Београда. …
Continue reading Биографија Јелена Дујмовић

Биографија Проф. др Стеван Лилић

Проф. др Стеван Лилић Председник Департмана за Управно право Стеван Лилић је рођен 1948. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1972. године, као студент генерације, да би 1976. године, на истом факултету, успешно окончао магистарске студије. Магистарски рад „Теоријске основе правних информационих система“ награђен Октобарском наградом Града Београда (1978). Научно …
Continue reading Биографија Проф. др Стеван Лилић

Биографија Предрага Трифуновића

Предраг Трифуновић, од оца Петка, рођен је 1952. године у Прањанима. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1975. године а правосудни испит положио 1977. године. У Окружном суду у Пожаревцу био је судијски приправник од 1975. године до 1977. године, а затим стручни сарадник у истом суду у току 1978. …
Continue reading Биографија Предрага Трифуновића

Биографија Владиславa Милић

Владислава МилићГенерални секретар Завршила је основну школу Седам секретара СКОЈ-а (данас Лаза Костић) и Десету београдску гимназију у родном Београду, након чега је 2005. године уписала Правни факултет универзитета у Београду на коме је дипломирала 2009. године са просечном оценом 9,40. Током студија је похађала дебатну секцију на факултету, учествовала у саветовањима правника и похађала …
Continue reading Биографија Владиславa Милић

Биографија Милош Маринковић

Милош МаринковићКоординатор Сектора за медијацију Милош Маринковић рођен је у Јагодини. У Деспотовцу је завршио Основну школу „Деспот Стефан Високи“ као носилац дипломе „Вук Караџић“ и средњу школу „Техничка школа“ смер економски техничар са одличним успехом. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2019. године и стекао стручно звање дипломирани правник на међународноправном смеру. …
Continue reading Биографија Милош Маринковић

Биографија Милан Стојановић

Милан Стојановић Координатор Сектора за социјално предузетништво Милан Стојановић је рођен 07.12.1987. године у Панчеву, Република Србија. Основну школу као и средњу Хемијско-прехрамбену школу биотехнолошког усмерења завршио је у Панчеву. Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Одсек за прехрамбену технологију биљних производа уписао је 2006, а завршио 19. септембра 2012. године, са просечном оценом током студирања …
Continue reading Биографија Милан Стојановић