Департман за међународну сарадњу и ЕИ

Милош Станковић

Председник департмана за међународну сарадњу и ЕИ

Mилош Станковић рођен је 1987. године на Цетињу, Црна Гора. Основне студије завршио је 2013. године на Правном факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици, а 2016. године завршио је Мастер студије Европских интеграција на Правном факултету Универзитета у Београду где је одбранио рад под називом „Слобода кретања професионалних спортиста у Европској унији“. 2016. године положио је Правосудни испит. Поседује 7 година професионалног искуства у области правосуђа, јавне управе, јавних набавки, процеса европских интеграција, међународне сарадње и управљања пројектима.