Департман за привредно право

Др Предраг Дедеић

Председник Департмана за Привредно право

Академску каријеру је започео 2005. године избором у звање доцента на Универзитету у Београду. Исте године изабран је и на Универзитету „Унион“ у Београду. Од тада је радио истовремено на Агроекономском институту Пољопривредног факултета, Универзитета у Београду и на Београдској банкарској академији, Универзитета Унион. Прво у звању доцента, а потом и као ванредни професор.
На Београдској банкарској академији је био продекан за наставу, шеф катедре као и ментор у изради значајног броја завршних и мастер радова. Предмети за које је био задужен су: Пословно право, Финансијско право, Корпоративно управљање и Право ЕУ.
Био је гостујући професор на Правном факултету Универзитета Британска Колумбија у Канади у зимском семестру академске 2010/2011. године.
Стручно се усавршавао и држао предавања и на другим реномираним универзитетима (Универзитет у Севиљи, Универзитет Pablo de Olavide, Универзитет у Торину, Украјинска банкарска академија, Ankara Yildirim Beyazit University, Универзитет у Пули и др.).
Написао је више научних и стручних чланака (Право и привреда, Правни живот…), излагао на домаћим и међународним конференцијама и учествовао у научним и комерцијалним пројектима.