Биографија Марина Мијатовић

Марина Мијатовић
Координаторка сектора за Еколошко право

Марина Мијатовић је адвокаткиња која је своју правничку каријеру започела у невладином сектору. Радила је као истраживачица у Београдском центру за људска права, затим као правница у Одбору за људска права Ваљево и Центру за права мањина. Након вишегодишњег искуства у невладином сектору основала је удружење грађана Правни скенер у којем је била директорка пет година. Својим радом у Правном скенеру борила се за унапређење заштите права пацијената и квалитета здравствене заштите, као и борби против корупције у здравственом систему.

Тренутно се бави адвокатуром, али је и даље веома активна у борби за заштиту људских права. Теме које су у фокусу њеног рада су заштита животне средине, медицинско право, јавне набавке и слично.

У својој каријери учествовала је у реализацији преко 20 пројеката, од којих је већину водила као координаторка.

Неки од важнијих радова који су објављени:

 • Акција против мучења: Практични водич кроз Истанбулски протокол за адвокате у Србији (Београдски центар за људска права; International Rehabilitation Council for Torture Victims)
 • Људска права у Србији, 2007; 2008; 2009, 2012 и 2014 (Београдски центар за људска права)
 • Shedding lights on a dark practice – Using the Istanbul Protocol to document torture, 2009 (International Rehabilitation Council for Torture Victims);
 • Извештај о стању људских права малолетника у институцијама изолације, 2010 (Одбор за људска права Ваљево)
 • Поступање према лицима лишеним слободе, 2010 (Београдски центар за људска права)
 • Заштита права пацијената – једнако за све пацијенте, 2012 (Правни скенер)
 • Анализа судске праксе за кривична дела корупције, 2014 (Правни скенер и Партнери за демократске промене Србија)
 • Заштита права Рома на адекватно становање у Србији, 2015 (Центар за права мањина)
 • Извори финансирања здравтсвених установа, 2015 (Правни скенер и БИРН Србија)
 • Људска права у здравственој заштити, 2015 (Медицински факултет Универзитета у Београду)
 • Истраживање о клиничким испитивањима у Србији, 2016 (Правни скенер, Србија у покрету)
 • Moгућнoст oствaривaњу прaвa нa трудничкo бoлoвaњe и пoрoдиљскo oдсуствo и oдсуствo сa рaдa рaди нeгe дeтeтa жeнe – прeдузeтницa кoja je oтвoрилa привaтну прaксу у oблaсти здрaвствeнe зaштитe, 2016 (Заштитник грађана, Правни скенер)
 • Отворена врата јавних набавки у здравству, 2017 (Правни скенер)
 • Мониториг рада Регулаторног тела за електронске медије, 2017 (Биро за друштвена истраживања)
 • Мониторинг људских права за помоћ у кући у општинама Алексинац и Ражањ, 2017 (CARITAS)
 • Анализа имплементације домаћег и међународног правног оквира и опште прихваћених стандарда међународног права у остваривању права детета на највиши могући стандард здравља и здравствене заштите, 2018 (Заштитник грађана, Правни скенер)
 • Широм отворена врата јавних набавки у здравству, 2018 (Правни скенер)
 • Јавне набавке у здравству – извршење уговора, 2019 (Правни скенер)