Департман за социјално предузетништво

Милан Стојановић

Председник департмана за социјално предузетништво

Милан Стојановић је рођен 07.12.1987. године у Панчеву, Република Србија. Основну школу као и средњу Хемијско-прехрамбену школу биотехнолошког усмерења завршио је у Панчеву.

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Одсек за прехрамбену технологију биљних производа уписао је 2006, а завршио 19. септембра 2012. године, са просечном оценом током студирања 8,72.

Дипломски рад под насловом: „Утицај додатка грожђа сорте Прокупац на кинетику врења сладовине и активност квасца” одбранио је са оценом 10.