Департман за правну и судску медицину

Проф. др Слободан Савић

Председник Департмана за правну и судску медицину

Др Слободан Савић је рођен 23. јула 1957. године у Загребу. На Медицински факултет у Београду уписао се 1976/77. школске године, а дипломирао априла 1982. године, са просечном оценом 9,82. За постигнуте успехе у студирању награђен је са по две универзитетске и факултетске награде. У току две школске године радио је као студент демонстратор на предмету Микробиологија и имунологија.

Септембра 1983. године примљен је за асистента приправника на предмету Судска медицина на Медицинском факултету у Београду, а у исто звање реизабран 1986. године. У звање асистента за предмет Судска медицина изабран је 1988. године, а у исто звање реизабран 1991. године. Као асистент добио је захвалницу од Медицинског факултета 1990. године за постигнуте резултате и залагање у раду и струци.

За доцента на предмету Судска медицина изабран је у априлу 1993. године, а у исто звање поново је изабран јуна 1998. године. У звање ванредног професора изабран је децембра 1999. године, а у исто звање поново је изабран у марту 2005. године. У звање редовног професора за ужу научну област Судска медицина изабран је 4. априла 2007. године.

Од новембра 2008. године учествовао је у извођењу наставе из предмета Правна медицина на Правном факултету Универзитета у Београду.

Кликните на дугме за целу биографију