Департман за Управно право

Проф. др Стеван Лилић

Председник Департмана за Управно право

Стеван Лилић је рођен 1948. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1972. године, као студент генерације, да би 1976. године, на истом факултету, успешно окончао магистарске студије. Магистарски рад „Теоријске основе правних информационих система“ награђен Октобарском наградом Града Београда (1978). Научно истраживачки рад на докторској дисертацији обављао је 1979/80. године на Boalt Hall School of Law University of California (Беркли) и Columbia University Law School (Њујорк). Научни степен доктора правних наука стекао је одбраном, summa cum laude, дисертације „Однос управе и грађана“ (1981).