Биографија Проф. др Стеван Лилић

Проф. др Стеван Лилић

Председник Департмана за Управно право

Стеван Лилић је рођен 1948. године у Београду. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1972. године, као студент генерације, да би 1976. године, на истом факултету, успешно окончао магистарске студије. Магистарски рад „Теоријске основе правних информационих система“ награђен Октобарском наградом Града Београда (1978). Научно истраживачки рад на докторској дисертацији обављао је 1979/80. године на Boalt Hall School of Law University of California (Беркли) и Columbia University Law School (Њујорк). Научни степен доктора правних наука стекао је одбраном, summa cum laude, дисертације „Однос управе и грађана“ (1981).

За асистента на Правном факултету у Београду изабран  је 1975. године, а у пензију је отишао као редовни професор ове високошколске установе (у том звању био је од 1996- 2014. године). Руководио је наставом на редовним и последипломским студијама из предмета Управно право, Посебно управно право, Наука о управљању, Правна информатика и Право заштите човекове околине. Био је консултант и члан стручних оцењивачких комисија за магистарске радове и докторске дисертације, организатор, руководилац и предавач на бројним другим специјализованим правним курсевима и семинарима. И данас је ангажован као предавач на факултетима у региону.

У својству гостујућег предавача и истраживача у више наврата боравио је на иностраним универзитетима: University of Minnesota (Mineapolis), Instittut for Rettsinformatik (Oslo), University of Pittsburgh, Duke University, Columbia University, University of Wisconsin, University of West Virginia, Norwegian Institute for Human Rights (Oslo),  University of Bolgna и др.

Објавио је преко 300 библиографских јединица, универзитетских уџбеника, монографија, чланака и есеја на тему управног и уставног права, људских права, заштите приватности, јавне управе и правне информатике. За полазнике специјалистичког курса „Управно право“, у организацији Асоцијације правника АЕПА, од посебног значаја могу бити „УПРАВНО ПРАВО“, Приручник за припремање правосудног испита у издању Службеног гласника, „ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗУП-а“ – спорна питања и одговори, у коме су обрађена кључна питања практичне примене актуелног ЗУП-а и пружени инструктивни одговори за правилно поступање, стручни материјал / приручник у издању Службеног гласника, као и УПРАВНО ПРАВО – УПРАВНО ПРОЦЕСНО ПРАВО, универзитетски уџбеник за основне академске, мастер и докторске студије (намењен и онима који желе да стекну шира знања), у издању Правног факултета Универзитета у Београду).

Активан је и у погледу ангажмана у професионалним удружењима: Правници за демократију / Lawyers for Democracy (оснивач и председник), Комитет правника за људска права (оснивач и главни уредник публикација), Хелсиншки одбор за људска права у Србији (оснивач), Удружење за јавну управу (члан Извршног одбора), Удружење за право Европске Уније (члан Извршног одборa), Удружење за упоредно право (члан Извршног одбора), Balkan Network Against Torture – BAN (члан Секретаријата). Од 2021. године имамо ту част да наш уважени професор буде председник Департмана за Управно право у АЕПА-и.

Говори енглески, шпански и дански – служи се италијанским, француским и немачким језиком.