Департман за криминалистику и криминологију

Џенис Шаћировић

Председник департмана за криминалистику и криминологију

Џенис Шаћировић је рођен 16.12.1989. године у Београду. У родном граду похађао је основну школу, коју завршава у Новом Пазару, као и средњу техничку школу. Основне, мастер и докторске студије права и криминалистике завршио је на Универзитету у Новом Пазару на којем изводи наставу од 2015. године на Департману за правне науке и Департману за филологију. Десет година бави се публицистиком и аутор је преко 300 есеја и колумни објављених у домаћим и регионалним дневним и периодичним листовима и порталима.

Аутор је 32 научна рада у домаћим и регионалним научним часописима и зборницима радова, као и монографије ,,Криминалистичко-обавештајни рад“.