Председништво

Марија С. Дедовић
Председница

Марија С. Дедовић је рођена у Београду, где је завршила основну школу„Стјепан Стево Филиповић“ и Прву економску школу.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2014. године. Исте године уписује дипломске академске (мастер) студије – Међународни модул, које завршава јуна 2016. године са просечном оценом 10, одбранивши мастер рад на тему „Геноцид у пракси Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију“.

 

Јасмина Крштенић
Потпредседница

Основну школу и Гимназију завршила у родном Лазаревцу као добитник две „Вукове дипломе“ за постигнуте резултате у току школовања.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 30. септембра 1998.године. Правосудни испит положила 26. децембра 2000.године.

Изабрана на функцију заменика јавног тужиоца 26. децембра 2002.године.

 

Др Филип Мирић

Саветник председнице АЕПА

Филип Мирић (1981) је рођен у Нишу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Нишу 2008. године. Докторирао је 2014. године на истом факултету одбранивши са одличним успехом докторску дисертацију „Савремена схватања феноменологије и етиологије малолетничке делинквенције“ и тиме стекао научни назив доктора правних наука за кривичноправну научну област.  Добитник је награде као најбољи студент докторских академских студија права Правног факултета Универзитета у Нишу у академској 2010/2011. години, по одлуци Службеног гласника Републике Србије.

Др Ђуро Ђурић

Саветник председнице АЕПА

Ђуро Ђурић је рођен 09.07.1980. године у Београду. Дипломирао је 2004. године на Правном факултету Универзитета у Београду, на правосудном смеру, са просечном оценом 9,00. Мастер студије завршио је 2006. године на Универзитету у Монтескје, у Бордоу, Француска, на смеру Основно приватно право – Пословно право и право предузећа.

Докторску дисертацију одбранио је 2016. године на Правном факултету Универзитета у Београду, пословноправна научна област, под називом „Санациона реорганизација друштава капитала у стечају – Упоредна студија немачког, француског и српског права“, под менторством проф. др. Мирка Васиљевића. Положио је правосудни испит.

 

Ирена Маринковић

Управитељка Кабинета председнице