Председништво

Марија С. Дедовић
Председница

Марија С. Дедовић је рођена у Београду, где је завршила основну школу„Стјепан
Стево Филиповић“ и Прву економску школу. Дипломирала је на Правном факултету
Универзитета у Београду 2014. године. Исте године уписује дипломске академске
(мастер) студије – Међународни модул, које завршава јуна 2016. године са просечном
оценом 10, одбранивши мастер рад на тему „Геноцид у пракси Међународног
кривичног трибунала за бившу Југославију“.

Кликни на дугме за целу Биографију

Јасмина Крштенић
Потпредседник

Основну школу и Гимназију завршила у родном Лазаревцу као добитник две „Вукове дипломе“
за постигнуте резултате у току школовања. Дипломирала на Правном факултету Универзитета
у Београду 30. септембра 1998.године. Правосудни испит положила 26. децембра 2000.године.
Изабрана на функцију заменика јавног тужиоца 26. децембра 2002.године.

Кликни на дугме за целу Биографију

Др Филип Мирић

Саветник председнице АЕПА

Филип Мирић (1981) је рођен у Нишу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Нишу 2008. године. Докторирао је 2014. године на истом факултету одбранивши са одличним успехом докторску дисертацију „Савремена схватања феноменологије и етиологије малолетничке делинквенције“ и тиме стекао научни назив доктора правних наука за кривичноправну научну област.  Добитник је награде као најбољи студент докторских академских студија права Правног факултета Универзитета у Нишу у академској 2010/2011. години, по одлуци Службеног гласника Републике Србије.