Јасмина Крштенић Биографија

Јасмина Крштенић

Потпредседник

Основну школу и Гимназију завршила у родном Лазаревцу као добитник две „Вукове дипломе“ за постигнуте резултате у току школовања. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 30. септембра 1998.године. Правосудни испит положила 26. децембра 2000.године. Изабрана на функцију заменика јавног тужиоца 26. децембра 2002.године.


Завршила обуку за тренере из области Људских права у октобру 2015.године у Савету Европе у Стразбуру на листи сертификованих тренера HELP Програма (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) Савета Европе. Као представник јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца изабрана у Консултативни одбор HELP Програма од 2016.године.


Медијатор регистрован у Регистру посредника Министарства правде Републике Србије, специјализован за породичне спорове; спорове у области туризма и потрошачке спорове; за обуку медијатора.
Председник Групе за координацију и сарадњу оформљене на основу Закона о спречавању насиља у породици за територију ГО Лазаревац. Задужена за односе са јавношћу, обуку приправника и тужилачких сарадника у Основном јавном тужилаштву у Лазаревцу.
Члан Националне мреже за примену европских стандарда судске заштите људских права у Републици Србији и Координатор Групе за кривично право.
Члан Међународног удружења јавних тужилаца;
Члан UN Women Training Centre; члан покрета Уједињених нација „Empower Women“;
Члан Octopus Cybercrime Community, access level+, Савет Европе;
Члан Етичког савета Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
Члан групе међународних консултаната за спровођење програма Савета Европе у области „Слободе изражавања и слободе медија у Југоисточној Европи“
Члан групе међународних консултаната за имплементацију програма сарадње Европске комисије за ефикасност правосуђа Савета Европе (CEPEJ) за област медијације
добитник дипломе Universitas Iuris Naturalis Copaonici “Litteras Honoris” Копаоничке школе природног права за допринос стваралаштву школе са више објављених стручних радова
аутор више од двадесет стручних радова које је излагала на српском и енглеском језику на бројним домаћим и међународним конференцијама
завршила више стручних обука из области кривичног права, кривичног процесног права
завршила обуку „Интегритет државних службеника“ и „Слобода медија“ у организацији Холандског Хелсиншког комитета у Хагу и Универзитета у Лајдену, Холандија
професионални мото и афинитети усмерени у правцу заштите људских права и достојанства правничке професије, увек, одувек и заувек