Департман за Међународно приватно право

Адвокатица Јелена Дујмовић

Председница Департмана за Међународно приватно право

Јелена Дујмовић дипломирала је у року на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 8,77. На истом факултету, такође у року, завршила је мастер академске студије са просечном оценом 10,00.

Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији адвоката Кошћал Бориса и Боројевић Љиљане из Београда. Након положеног правосудног и адвокатског испита од 2018. година се самостално бави адвокатуром. Седиште Јеленине канцеларије је у Београду.

Од 2020. године предавач је на специјалистичком курсу „Међународно приватно право“ у организацији Асоцијације правника АЕПА, до сада оцењена са највишом оценом од стране учесника/ца, који су са успехом положили овај предмет на правосудном испиту.