Биографија Јелена Дујмовић

Адвокатица Јелена Дујмовић

Председница Департмана за Међународно приватно право

Јелена Дујмовић дипломирала је у року на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 8,77. На истом факултету, такође у року, завршила је мастер академске студије са просечном оценом 10,00.

Приправнички стаж обавила је у адвокатској канцеларији адвоката Кошћал Бориса и Боројевић Љиљане из Београда. Након положеног правосудног и адвокатског испита од 2018. година се самостално бави адвокатуром. Седиште Јеленине канцеларије је у Београду.

Од 2020. године предавач је на специјалистичком курсу „Међународно приватно право“ у организацији Асоцијације правника АЕПА, до сада оцењена са највишом оценом од стране учесника/ца, који су са успехом положили овај предмет на правосудном испиту.

Интересовање за МПП има још од основних студија. Посебан акценат на изучавање једне од најсложенијих грана права ставила је приликом припреме правосудног испита, будући да је полагала у Испитном одбору у коме је испитивач био проф. др Душан Китић, познат по томе што је инсистирао на знању, разумевању и логичком размишљању и повезивању материје. Положила је овај испит са одликом и своје теоријско знање сада примењује у пракси.

Завршила је бројне семинаре из правне области а у претходном периоду усавршавала се и радила у Швајцарској.

Говори енглески и немачки језик.