Департман за безбедност

Проф. др Ратомир Антоновић

Председник Департмана за безбедност

Др Ратомир Антоновић рођен је у Београду 1.9.1984. године. Средња музичка школа са музичком гимназијом „Станковић“ у Београду (смер за музичког педагога) завршио је 2004. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, 2010. године, и стекао звање дипломирани правник управно – политичког смера. 2012. године стекао је и диплому Правног факултета Универзитета у Новом Пазару и звање дипломирани правник.

Постдипломске (мастер) студије завршио је на Правном факултету Универзитета за привреду и менаџмент у Бања Луци, 2015. године. 2021. године је докторирао на Правном факултету Интернационалног Универзитета у Горажду, успешном одбраном докторске дисертације на тему „Прање новца у контексту преваре у савременим условима пословања“.

 

Кликните на дугме за целу биографију