Међународни одбор

Др Драгољуб Драшковић

Председник Међународног Одбора

Драгољуб Драшковић рођен је 1955. године у Никшићу, гдје је завршио осмогодишњу школу и гимназију.
Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1978. године. На истом факултету магистрирао је 1982 године, а 1987. године стекао академски степен доктора правних наука.