Др Драгољуб Драшковић Биографија

Др Драгољуб Драшковић
Председник Међународног одбора

Драгољуб Драшковић рођен је 1955. године у Никшићу, где је завршио осмогодишњу школу и гимназију.

Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1978. године. На истом факултету магистрирао је 1982 године, а 1987. године стекао академски степен доктора правних наука.

Од 1980. до 1991. године био је запослен у Жељезари Никшић и радио на пословима правног референта, самосталног правног референта, стручног сарадника за проучавање правног система и праћење правних прописа и саветника у Пословодном одбору Металуршко – металског комбината Никшић.

Од 1991. до 2004. године радио је у „Електропривреди Црне Горе“ – Никшић где је обављао функције директора Сектора за правне, кадровске и опште послове и саветника генералног директора за правна питања.
Од 2004. до 2012. године био је директор Регулаторне агенције за енергетику Црне Горе.
Крајем 2013. године изабран је за судију Уставног суда Црне Горе.
Од почетка 2017. године до фебруара 2020. године био је председник Уставног суда Црне Горе. Од 2021. је у заслуженој пензији.

Поседује научно звање доцента на Универзитету Црне Горе.
Објавио је око 60 научних и стручних радова из области радног права, уставног уређења и привредног права у водећим часописима за правну теорију и праксу у Црној Гори и на подручју савезне државе чија је Црна Гора била чланица.

Носилац је Писма почасти (Litteras honoris) Копаоничке школе природног права.
Учествовао је на великом броју регионалних и међународних конгреса и конференција посвећених радним односима и радном законодавству, уставном праву и уставном судству.
У својству председника или члана учествовао је у раду више комисија, стручних тимова или експертских група у Црној Гори за израду закона из области радног права, колективних уговора и других подзаконских аката, решавање правних питања и уређивање правних односа у политичком и друштвено-економском систему.
У више наврата био је именован за председника или члана управних или надзорних одбора привредних друштава, привредне коморе, јавних предузећа, јавних установа у области васпитања и образовања итд.