Департман за грађанскоправну област

Предраг Tрифуновић

Председник департмана за Грађанско право

Предраг Трифуновић, од оца Петка, рођен је 1952. године у Прањанима. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1975. године а правосудни испит положио 1977. године.

У Окружном суду у Пожаревцу био је судијски приправник од 1975. године до 1977. године, а затим стручни сарадник у истом суду у току 1978. године. На функцији судије Општинског суда у Пожаревцу је од 1978. године до 1988. године а судије Окружног суда у Пожаревцу од 1989. године до 1996. године. За судију Врховног суда Србије изабран је 1996. године. На тој дужности остао је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

 

На функцији судије Врховног касационог суда био је од 01. јануара 2010. године до пензионисања 2019. године.

Др Срђан Радуловић

Потпредседник департмана за Грађанско право

Срђан Радуловић рођен је  27.05.1987. у Косовској Митровици, где је завршио основну школу, затим и гимназију (природно-математички смер), све уз одличан успех. Студије права уписује 2005. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и исте завршава нешто пре рока 2009. године са просечном оценом 9,00.