Сектор за грађанскоправну област

Доц. др Срђан Радуловић

Координатор Сектора за грађанскоправну научну област

Срђан Радуловић рођен је  27.05.1987. у Косовској Митровици, где је завршио основну школу, затим и гимназију (природно-математички смер), све уз одличан успех. Студије права уписује 2005. године на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и исте завршава нешто пре рока 2009. године са просечном оценом 9,00.