Биографија Предрага Трифуновића

Предраг Трифуновић, од оца Петка, рођен је 1952. године у Прањанима. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1975. године а правосудни испит положио 1977. године.

У Окружном суду у Пожаревцу био је судијски приправник од 1975. године до 1977. године, а затим стручни сарадник у истом суду у току 1978. године. На функцији судије Општинског суда у Пожаревцу је од 1978. године до 1988. године а судије Окружног суда у Пожаревцу од 1989. године до 1996. године. За судију Врховног суда Србије изабран је 1996. године. На тој дужности остао је до краја 2009. године, до почетка рада нових судова.

На функцији судије Врховног касационог суда био је од 01. јануара 2010. године до пензионисања 2019. године.

Био је уредник Билтена судске праксе Врховног суда Србије. Објавио је велики број стручних радова из области грађанског права за Билтен Врховног суда Србије и Врховног касационог суда, „Intermex“, „Глосаријум“, „Правни живот“ и др. Био је предавач и учесник многих стручних семинара.

Од 2003. године до 2010. године био је председник Грађанског одељења у Врховном суду Србије а од 2003. године до 2005. године и заменик председника Врховног суда Србије, да би од 2013. године до пензионисања био председник Грађанског одељења Врховног касационог суда Србије.

До 2020. године био је испитивач на предмету Грађанско право и председник Другог испитног одбора на правосудном испиту у Београду.

Члан је Комисије на испиту за јавне извршитеље. Члан је управе Удружења за радно право и социјално осигурање Србије. Председник је Департмана за грађанско право Асоцијације правника АЕПА и реализатор обука за правосудни испит из грађанско-правне материје.