Департман за кривичноправну област

Даниела Д. Чавлина

Председник департмана за Кривично право

Даниела Д. Чавлина (рођена Јовановић), рођена је у Београду, где живи и ради.  Правни факултет Универзитета у Београду, на кривично-судском смеру, завршила је 1989. године. У именик адвоката АКБ, одлуком УО АКБ уписана је дана 16.05.1994. године и од тада се непрекидно бави адвокатуром.  Имам своју адвокатску канцеларију са седиштем  на Новом Београду. Пре уписа у именик адвоката АКБ  3 године је радила у Општинском суду у Младеновцу као судијски приправник, од 20.05.1991. године.