Биографија Даниела Чавлина

Даниела Чавлина

Координаторка за Кривичноправну научну област

Даниела Чавлина (рођена Јовановић), рођена је у Београду, где живи и ради.  Правни факултет Универзитета у Београду, на кривично-судском смеру, завршила је 1989. године. У именик адвоката АКБ, одлуком УО АКБ уписана је дана 16.05.1994. године и од тада се непрекидно бави адвокатуром.  Имам своју адвокатску канцеларију са седиштем  на Новом Београду. Пре уписа у именик адвоката АКБ  3 године је радила у Општинском суду у Младеновцу као судијски приправник, од 20.05.1991. године. За то време самостално је учествовала у вођењу поступака уз присуство судија и самостално израђивала одлуке, како из грађанскоправне тако и кривичноправне материје. Као приправник радила је самостално у ванрасправном већу и успешно доносила одлуке, уз сагласност председника суда и чланова већа. Правосудни испит положила је у целости у 02.07.1993. године у Београду.

Током бављења адвокатуром, пред Правосудним центром за обуку и стручно усавршавање, стекла је  Сертификате о поседовању посебних знања из области права детета  и кривичноправној заштити малолетних лица 27.06.2009. године. Истог дана, а на основу учешћа на семинарима о правима детета, преступништву младих  и поступању са малолетним учиниоцима кривичних дела у организацији Правосудног центра, Центра за права детета и УНИЦЕФ-а за Србију и Црну Гору  – канцеларија у Београду добила је сертификат да поседује посебна знања из области права детета и преступништва младих, као и да може да поступа са малолетним учиниоцима кривичних дела у свим фазама поступка према малолетницима.

Почасни је члан УНИЦЕФ-а.

Након завршене обуке, Решењем Министарства правде број 740-09-01006/19 -22 од 08.11.2019. године уписана је у Регистар посредника при Министраству правде РС.

У току бављења адвокатуром, пружала је бесплатну правну помоћ у оквиру програма који је организовала АКБ и АКС након 2000. године.  Сада се налази се на листи пружалаца бесплатне правне помоћи у Регистру пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке при Министарству правде РС.

Током свог  радног века бавила се друштвено политичким радом за који се и стручно едуковала, те поседује диплому НДИ.

 Због  друштвенополитичких прилика у земљи, похађала је разне семинаре и обуке и била координатор и предавач у појединим областима  Центра за слободне изборе и демократију за Град Београд (ЦеСИД), а након промене режима обављала је изабрану функцију  потпредеседника ГО Младеновац. Члан је неколико невладиних организација које се баве заштитом људских права.

Мајка је једне одрасле, образоване младе жене која у складној породици има кћерку и сина .

Мотивисана је да своје искуство, стечено тродеценијским радом,  подели и допринесе развоју и практичној примени правне науке како појединачно, групно, тако и у целини са нарочитим освртом на усавршавање, унапређење и развој правне науке кроз законодавну и практичну примену, као и свим основним начелима и циљевима из Статута АЕПА.

Као ентузијаста, октобра 2020. године, постала је део АЕПА, с обзиром да и даље верује да су….“ чуда могућа и да ће се правничка професија издићи из пепела, попут Феникса!“