Генерални секретаријат

Владиславa Милић
Генерални секретар

Завршила је основну школу Седам секретара СКОЈ-а (данас Лаза Костић) и Десету београдску гимназију у родном Београду, након чега је 2005. године уписала Правни факултет универзитета у Београду на коме је дипломирала 2009. године са просечном оценом 9,40. Током студија је похађала дебатну секцију на факултету, учествовала у саветовањима правника и похађала студијске групе намењене за најбоље студенте у циљу продубљивања предметног знања. За време студија била је више пута награђивана као један од најбољих студената генерације, а била је и стипендиста Владе РС, Града Београда и Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте.

Оливера Дамњановић
Заменик генералног секретара

Оливера Дамњановић рођена је у Београду 02.02.1993. године.

Основну, нижу музичку школу инструмент флаута и средњу школу завршила у Београду као добитник „Вукове дипломе“ за постигнуте резултате током школовања и многобројних захвалница за постигнут успех и вишеструко награђивана у манифестацији „Читалачка значка“.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду на правосудно- управној наставној групи 03. октобра 2016. године.

Владимир Стојановић
Заменик генералног секретара

Владимир Стојановић рођен је 10.10.1981. године у Пироту, где је завршио основну школу „Вук Караџић“ и Гимназију „Предраг Костић“ у Пироту – друштвено језички смер. Дипломирао је на Правном факултету Универзитет у Београду и стекао стручно звање дипломирани правник на смеру за међународне односе, као и потврду издату од стране Правног факултета о изједначавању са академским звањем мастер.

 

У Националном центру за посредовање у решавању спорова 2020.године завршио је основну обуку за медијатора. Решењем Министарства Правде републике Србије бр.  740-09-352/2020-22 од  31.3.2020. године именован је за лиценцираног посредника у решавању спорова – медијатора. Специјализовану обуку из области банкарских услуга, лизинга и осигурања завршио је у Центру за конструктивно решавање сукоба Србије .

Говори енглески језик, а елементарни ниво знања поседује из француског језика.