Оливера Дамњановић Биографија

Оливера Дамњановић
Заменик генералног секретара

Оливера Дамњановић рођена је у Београду 02.02.1993. године.

Основну, нижу музичку школу инструмент флаута и средњу школу завршила у Београду као добитник „Вукове дипломе“ за постигнуте резултате током школовања и многобројних захвалница за постигнут успех и вишеструко награђивана у манифестацији „Читалачка значка“.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду на правосудно- управној наставној групи  03. октобра 2016. године.

Запослена у Министарству финансија- Управа за трезор од 02. фебруара 2017. године.

Учесник је бројних семинара и конференција са којих поседује бројне сертификате:

1)  Семинар „Вештачење и рачуновоствена форензика у арбитражним и судским поступцима“ у организацији Београдског арбитражног центра

2)  Семинар „Механизам обрнуте наплате“- reverse charge у области грађевинарства“- у организацији Фискалног друштва

3)  Сертификат о учешћу – Округли сто „Нова решења за унапређење ефикасности прекршајног поступка и положај прекршајних судова у Србији“ у организацији УСАИД-а, Удружења судија прекршајних судова Србије и Уније студената Правног факултета

4)  Сертификат о учешћу – Студентски привредни форум у организацији Центра за едукацију и друштвену еманципацију младих

5)  Међународни сертификат о учешћу – Правна клиникa за антикорупцију под окриљем УНОДЦ-а и Правног факултета у периоду од 2015 до 2016

6)  Семинар „Адвокати као обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма“ у организацији Адвокатске коморе Србије и Управе за спречавање прања новца

7)  Семинар „Заштита људских права пред националним судовима и пред Европским судом за људска права право на правично суђење“ у организацији Адвокатске коморе Србије и Мисије ОЕБСА

8)  Сертификат СМАРТЕДУ Академије за едукацију „Основи пословног Excel-а“ ID број 001269

9)   Сертификат о учешћу-Београдска конференција правника 2019 БЕКОП

10)  Сертификат о учешћу на обуци- Основи аналитике и безбедносна обрада података- у организацији Истраживачког центра за одбрану и безбедност

11)   Сертификат о учешћу на обуци –Заштита и безбедност информација- у организацији Истраживачког центра за одбрану и безбедност

12)  Сертификат о учешћу-Међународни семинар о медијацији- у организацији БЕКОП

13)  Сертификат о учешћу- Судска медиција у кривичном праву- у организацији Конгресно едукативног центра

      Аутор је многобројних радова од којих се истичу следећи:

  • Студентско истраживање на тему корупције рађено за потребе Правне клинике за антикорупцију „Механизми борбе против корупције“ у коаторству са Александром Тодоровић, Мирјаном Илић, Николом Јерковићем, Вељком Лукићем и Душаном Јовановићем

http://wp2008.ius.bg.ac.rs/klinika03/114-2/studentska-istrazivanja/;

  • „Превенција прања новца и финансирања тероризма“ за магазин Одбрана и безбедност ISSN 2020-1038 COBISS.SR-ID 267547916 каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије
  • „Повест о женама, свим појмовима који започињу са једним великим Ж и положај кроз времеплов са правног и историјског аспекта“ објављен за Асоцијацију правника АЕПА
  • „Љубимци и њихов положај- да ли су закони и други прописи довољни за њихову заштиту или је потребно да се окренемо природним законима који их највише дефинишу, а самим тим и моралу“? објављен за Асоцијацију правника АЕПА

https://drive.google.com/file/d/1KEBuY2lR3Cvs7jP0IMt6lD2oVoiVrrw/view?fbclid=IwAR3ni8Elwsyr-Tye2LNoVNS6ApwZca40tDChYMxnOLibGkmRWNOnGPPjmSQ;

 

  • Медицински аспекат учења и полагања правосудног испита повезаног са Конвенцијом о заштити људских права и слобода у склопу предлога за иземну прописа који регулишу полагање Правосудног испита чији су потписници Асоцијација правника АЕПА И КЕЦ-Конгресно едукативни центар

 

Поседује препоруку ванредног професора за Управно и Управно процесно право проф. др Добросава Миловановића за изузетан резултат остварен у оба предмета.

Чланица Удружења судија прекршајних судова Србије од 2016. године као студент и Асоцијације правника АЕПА.

Награђивана вишеструко и у такмичењима у модерном балету, а у области фотографије њен рад је био излошен у галерији општине Врачар као један од најбољих на конкурсу који је општина расписала „Право на срећу је“ у оквиру Недеље људских права.