Биографија Владиславa Милић

Владислава Милић
Генерални секретар

Завршила је основну школу Седам секретара СКОЈ-а (данас Лаза Костић) и Десету београдску гимназију у родном Београду, након чега је 2005. године уписала Правни факултет универзитета у Београду на коме је дипломирала 2009. године са просечном оценом 9,40. Током студија је похађала дебатну секцију на факултету, учествовала у саветовањима правника и похађала студијске групе намењене за најбоље студенте у циљу продубљивања предметног знања.

За време студија била је више пута награђивана као један од најбољих студената генерације, а била је и стипендиста Владе РС, Града Београда и Министарства омладине и спорта – Фонда за младе таленте. Године 2009. уписала је мастер студије на пословно правном модулу Правног факултета универзитета у Беоргаду, након чега је октобра 2011. године стекла звање мастера права, а исте године је наставила студије, уписавши докторске студије из Грађанског права – Облигационог права са посебним интересовањем за одштетно право, које данас завршава.

После завршеног приправничког стажа у адвокатури и у суду, јуна 2013. године је положила правосудни испит након чега се запослила као судијски сарадник у Првом основном суду у Београду, а од фебруара 2020. године ради као виши судијски сарадник у Вишем суду у Београду. Била је у одељењу судске праксе, радила на издавању информација од јавног значаја, завршила обуку у примени Закона о заштити узбуњивача и похађала бројне семинаре из Еколошког права и заштите животне средине.

Аутор је више радова и текстова из области трговинског и облигационог права, а бави се и хуманитарним радом. Спцијализована је за облигационо, медицинско, медијско и ауторско право, као и за дискриминаторске спорове и спорове поводом злостављања на раду.