Биографија Ђуро Ђурића

Ђуро Ђурић је рођен 09.07.1980. године у Београду. Дипломирао је 2004. године на Правном факултету Универзитета у Београду, на правосудном смеру, са просечном оценом 9,00. Мастер студије завршио је 2006. године на Универзитету у Монтескје, у Бордоу, Француска, на смеру Основно приватно право – Пословно право и право предузећа. Докторску дисертацију одбранио је 2016. године на Правном факултету Универзитета у Београду, пословноправна научна област, под називом „Санациона реорганизација друштава капитала у стечају – Упоредна студија немачког, француског и српског права“, под менторством проф. др. Мирка Васиљевића. Положио је правосудни испит.

Од 2007. до 2010. године био је асистент на Београдској банкарској академији, Факултету за банкарство, осигурање и финансије, Универзитета Унион Београд. Од 2010. до 2016. године био је запослен као истраживач-сарадник на Институту економских наука у Београду, а од 2016. до 2017. године као виши саветник Коморе јавних извршитеља Републике Србије. Новембра 2016. године изабран је у звање доцента на Правном факултету за привреду и правосуђе, Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

Од априла 2017. године запослен је као професор струковних студија на Високој школи за економију и управу у Београду, на предметима Основи права, Пословно право и Управно право. Априла 2018. године изабран је у звање научног сарадника Института за упоредно право у Београду. У зимском семестру академске 2018/19. године био је гостујући предавач на Универзитета Зарланда, у Зарбрикену, у Немачкој. Септембра 2021. изабран је у звање ванредног професора за научне области Грађанско право и Привредно право.

Стручно се усавршавао на Универзитету у Торину, Италија, и на Универзитету Зарланда, у Зарбрикену, Немачка. Написао је више од 30 научних и стручних радова, излагао на међународним конференцијама и учествовао у научним и комерцијалним пројектима. Од 2011. године је стални члан Европског удружења за стечај и реструктурирање (INSOL Europe).

Поседује активно знање француског, немачког и енглеског језика, као и средњи ниво знања мађарског језика. Гостујући је наставник на Факултету за пословну економију и право у Бару, Црна Гора. Од октобра 2021. као стипендиста Фондације Alexander von Humboldt обавља постдокторско усавршавање као гостујући истраживач на Универзитету Martin Luther Halle-Wittenberg u Halleu, у Немачкој, на тему примене превентивних оквира за реструктурирање пословања према директиви ЕУ 1023/2019 у Немачкој и Србији.