Биографија Марија С. Дедовић

Марија С. Дедовић

Председница

Марија С. Дедовић је рођена у Београду, где је завршила основну школу„Стјепан Стево Филиповић“ и Прву економску школу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2014. године. Исте године уписује дипломске академске (мастер) студије – Међународни модул, које завршава јуна 2016. године са просечном оценом 10, одбранивши мастер рад на тему „Геноцид у пракси Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију“. Током мастер студија, на матичном факултету, завршила је бројне обуке и семинаре, од којих бисмо издвојили Форум за дипломатију и међународне односе (двосеместрални програм), семинаре „Принцип правна држава“, „Теорија и пракса правног расуђивања“, „Нова решења за унапређење ефикасности прекршајног поступка и положај прекршајних судова у правосуђу Републике Србије“, летње школе „Сусрет науке и вере“ и „Сусрет цивилизација: сличности, изазови, научни допринос и заједничка будућност“; пројекат „Школа еколошког права“, реализован у сарадњи са OSCE-ом. 

Школу људских права „Војин Димитријевић“ организовану одстране Београдског центра за људска права, завршила је 2016. године, а следеће, 2017. године, Националну школу транзиционе правде, организовану од стране Фонда за хуманитарно право. Била је учесница бројних обука, међу којима су  „Мониторинг, извештавање и специфичност кривичних поступака за кривична дела са елементима корупције“ (YUCOM) и „Мониторинг затворског система“ (YIHR); .„Политика заштите конкуренције – одговори на кључна питања“, у организацији Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Комисије за фер трговину Јапана“, „Како препознати злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма и како се заштитити“, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Министарством финансија, „Активно учешће у борби против корупције у области јавних набавки“, пројекат Balkan Tender Watch, у организацији Фондације за отворено друштво уз подршку Европске Уније,  „Спречавање насиља над женама са инвалидитетом у резиденцијалним установама“ (Mental Disability Right Initiative – MDRI-S); Права жена са инвалидитетом – од живота до политике“, организовану од стране „Из круга…Београд“ уз подршку UN Women, „Насиље над децом“ у оквиру пројекта Human Rights на Привредној академији у Новом Саду. 

Завршила је више програма из области предузетништва, међу којима су „Београдска академија предузетништва“, под покровитељством  града Београда; „Европско – правна едукација предузетника“, Привредна комора Србије у сарадњи са Банкарском академијом и Европском пословном школом; „Знањем до циља – дигитална подршка за иновациони сектор“, Кабинет министра за иновације и технолошки развој, Град Београд, Канцеларија за младе Града Београда и компанија Интерлинк бизнис центар; „Спремност за улагање приватног капитала на Западном Балкану“, Светска банка за обнову и развој у сарадњи са Привредном комором Србије, „Западни Балкан на глобалном тржишту: Нове могућности за трговину и инвестиције“, Привредна комора Србије  (пројекат ОЕЦД-а). У оквиру Европског програма образвања правника у области људских права – ХЕЛП, издвајамо завршене курсеве „Family Law and Human Rights“ – online course, European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP), supports the Council of Europe (CoE); „Violance against Women and Domestic Violance“; „Access to Justice for Woman“;  „Child Friendly Justice and Children’s Rights“; „Rights of Persons with Disabilities“; „HELP in the 28“ – „Fight Against Racism, Xenophobia, Homophobia and Transphobia“; „Combatting trafficking in Human Rights“. 

 

Од 2014. до 2017. године била је адвокатски приправник у адвокатској канцеларији адв. Живка Дедовића, а од 2017. године до данас је у невладином сектору, у оквиру кога је до октобра 2019. године била посвећена борби за заштиту жртава насиља.  У том периоду учествовала је на више конференција и трибина посвећених теми спречавања насиља, као што су конференције – „Друг није мета“ (друга конференција о вршњачком насиљу) и „Дисконектуј насиље“, регионална конференција о вршњачком насиљу, организоване од стране удружења „Друг није мета“ уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација; „Спречавање и искорењивање фемицида у Србији“, у организацији Куће родних знања и политика, Женског истраживачког центра за едукацију и комуникацију, а у оквиру регионалног програма EU/ UN Women „Заустављање насиља према женама на Западном Балкану и Турској: „Примена норми, промена свести“; Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока кривичних дела“ – Пројекат Министарства правде Републике Србије и Мисије ОЕБС-а у Србији;  трибине – „Патња и угњетавање жена под владавином терора“, Ирачка амбасада у Београду и Удружење жртава насиља, „Има ли насиља после насиља?“, ГО Стари Град и Удружење жртава насиља, округли столови – „Нацрт Стратегије социјалне заштите за период 2019“ у оквиру ЕУ пројекта „Подршка развоју регулаторних механизама социјалне заштите“ – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, „Нацрт закона о правима детета и заштитнику права детета“ – Народна скупштина Републике Србије итд. 

 

У области зелене економије издвајамо „Радионицу за осмишљавање и развој пословних идеја у областима циркуларне и зелене економије – Програм EIT „Climate-KIC Srbija“, Уједињених нација за развој (UNDP ) и Хаба за климатске иновације Привредна комора Србије и ClimateLaunchpad Boot Camp“, конференције Међународна заштита животне средине“, ELSA BEOGRAD и Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, „Караван за климу – Освајање обновљивих извора енергије“, Француски институт у Србији, уз подршку СУЕЗ групе, у партнерству са Министарством заштите животне средине Р.Србије, Програмом УН за развој, Министарством рударства и енергетике Р. Србије, Делегацијом ЕУ…, „Загађивање ваздуха и климатске промене у међународном праву и међународним односима: од (великих) очекивања до (скромних) резултата”, Институт за међународну политику и привреду, Београд, као и курс „Introductory e-Course on Climate Change“, UNITAR (UN Institute for Training and Research), UN CC: Learn (The One UN Climate Change Learning Partnership).

 

Од битнијих конференција издвојили бисмо следеће: „Савремени међународно-правни поредак и европске интеграције Србије, „Social And Economic Problems And Challenges In Contemprorary World“, Институт за међународну политику и привреду, „Third Serbia-Indonesia Bilateral Interfaith Dialogue“, Palace of Serbia – Belgrade, „Утицај војне неутралност Републике Србије на безбедност и стабилност у Европи“, Институт за стратегијска истраживања Министарства одбране, Институт за међународну политику и привреду и Ханс Зајдел фондација канцеларије за Србију и Црну Гору.

 

У  Центру за конструктивно решавање сукоба Србије, 2018. године завршила је основну обуку за посредника – медијатора, а 2019. године специјализовану обуку за посреднике ТоТ – тренинг за тренере основне обуке за посреднике. Специјалистичку обуку из области Породичне медијације завршила је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, 2018. године. Решењем Министарства правде Републике Србије, бр. 740-09-01169/2019-22 од 27.11.2019. године именована је за лиценцираног посредника у решавању спорова – медијатора. У области медијације, учествовала је и на округлом столу „Стратешке смернице за унапређење примене медијације у Републици Србији“, организованом од стране Министарства правде Републике Србије у оквиру пројекта „ЕУ за Србију – подршка Врховном касационом суду“, „Међународном семинару о медијацији“, чији су организатори били БЕКОП, ЕЛСА Ниш и Посредници у решавању спорова, као и стручном усавршавању „Модалитети јавне промоције медијације и обнављање вештина медијације“, при Асоцијацији медијатора Србије. 

 

Говори енглески језик, а елементарни ниво знања поседује из руског, шпанског, турског и немачког језика.  

 

  1. октобра 2019. године са својим колегама, а пре свега пријатељима, оснива Асоцијацију правника „АЕПА“, чији је идејни творац.