Биографија Џениса Шаћировића

Џенис Шаћировић је рођен 16.12.1989. године у Београду. У родном граду похађао је основну школу, коју завршава у Новом Пазару, као и средњу техничку школу. Основне, мастер и докторске студије права и криминалистике завршио је на Универзитету у Новом Пазару на којем изводи наставу од 2015. године на Департману за правне науке и Департману за филологију. Десет година бави се публицистиком и аутор је преко 300 есеја и колумни објављених у домаћим и регионалним дневним и периодичним листовима и порталима.

Аутор је 32 научна рада у домаћим и регионалним научним часописима и зборницима радова, као и монографије ,,Криминалистичко-обавештајни рад“. Председник је Скупштине Матице Бошњака од 2016. године. Професионални је новинар, главни уредник и члан редакција више периодичних листова. Од 2017. године је обављао и обавља послове правног заступника, саветника и помоћника директора у грађевинским и туристичко-трговинским предузећима у Србији и Црној Гори.

У два мандата биран је за члана савета Скупштине Града Новог Пазара. Секретар је редакције научног часописа ,,Правне теме“. Члан је Института ,,Рагип Сијарић“ у Малмеу/Шведска. Члан је статутарне комисије Универзитета у Новом Пазару. Члан је бројних правничких, књижевничких и новинарских удружења, попут СУН-а, Независног удружења новинара Србије – НУНС, International Federation od Journalists – IFJ из Брисела, Удружења правника у привреди Србије, Удружења бошњачких писаца у скандинавским земљама, итд.

Похађао је разне стручне обуке и стекао сертификате са University of Eastern Finland, The Open University, Trakya University, Semrush Academy, OSCE, World Health Organization, ICTY и многих других. У преко педесет публикација је заступљен као рецензент, уредник и издавач.

Поред тога, пише поезију, прозу, сатиру, књижевну критику, есеј, колумну и фељтон. Учествовао је на двадесет научних конференција и преко тридесет обука и семинара у земљи и региону. Гостовао и учествовао у преко двеста телевизијских и радијских емисија, манифестација, промоција књига, јавних трибина и обележавања од којих је на многима био модератор. Обављао је функцију генералног секретара Асоцијације правника ,,АЕПА“ из Београда, а тренутно обавља функцију председника Департмана за криминалистику и криминологију. Живи и ради у Новом Пазару и Београду.