Биографија Милан Стојановић

Милан Стојановић

Координатор Сектора за социјално предузетништво

Милан Стојановић је рођен 07.12.1987. године у Панчеву, Република Србија. Основну школу као и средњу Хемијско-прехрамбену школу биотехнолошког усмерења завршио је у Панчеву.

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Одсек за прехрамбену технологију биљних производа уписао је 2006, а завршио 19. септембра 2012. године, са просечном оценом током студирања 8,72.

Дипломски рад под насловом: „Утицај додатка грожђа сорте Прокупац на кинетику врења сладовине и активност квасца” одбранио је са оценом 10.

Докторске студије на истом факултету, на Одсеку за прехрамбену технологију и биохемију, уписао је школске 2012/13. године и завршио све испитне обавезе у року.

Током докторских студија Милан Стојановић је био корисник четири иностране стипендије и провео је годину дана у Италији на Универзитету у Милану, шест месеци у Шведској на Универзитету у Гетебургу и два месеца у Португалији где је редио на развоју стартап компаније у области производње хране. Тренутни се налази у Шпанији, на Институту за примењену науку у Валенсији, где ради на пројекту комерцијализације научног истраживања, такође у области прехрамбене технологије.

Године 2016. добија звање истраживач-приправник.

Аутор је два истраживачка и једног прегледног рада, као и први аутор текста на тему органске производње хране објављеног у истакнутом годишњем пољопривредном часопису „Пољопривредни календар 2014“.

Током докторских студија био је четири пута ангажован од стране Пољопривредне стручне службе Панчево у саветодавном раду и три пута ангажован од стране удружења SECPA (Serbian Crop Protection Association) у имплементацији препорука ЕУ на терену а које се тичу одрживе пољопривреде.

Члан је Удружења инжењера прехрамбене струке Србије, Мреже алумниста Западног Балкана (Western Balkans Alumni Assocation – WBAA), Глобалне мреже будућих лидера Шведског Института (SI Network for Future Global Leaders), као и Асоцијације италијанских и српских научника и истраживача (AIS3).

У оквиру ових удружења организовао је више регионалних и националних пројеката са циљем промовисања Агенде 2030 одрживог развоја Уједињених нација, а пре свега промовисања предузетништва и посебно женског предузетништа, учења савремених вештина са циљем бољег позиционирања на тржишту рада али и очувања биодиверзитета и употребе обновљивих извора енергије.

У оквиру Мреже алумниста Западног Балкана активно се волонтерски бави на побољшању и интернационализацији високог образовања како у Србији, тако и у региону целог Западног Балкана.

Две године је радио у продаји у сектору пољопривреде, а годину дана био регионални менаџер продаје на територији аутомне покрајне Војводине.

Већ 7 година члан је Школског одбара ОШ ,,Мирослав Мика Антић“ из Панчева, коју је и сам похађао.

Служи се течно енглеским и италијанским језиком.