Милош Станковић – Биографија

Mилош Станковић рођен је 1987. године на Цетињу, Црна Гора. Основне студије завршио је 2013. године на Правном факултету Универзитета Црне Горе у Подгорици, а 2016. године завршио је Мастер студије Европских интеграција на Правном факултету Универзитета у Београду где је одбранио рад под називом „Слобода кретања професионалних спортиста у Европској унији“. 2016. године положио је Правосудни испит. Поседује 7 година професионалног искуства у области правосуђа, јавне управе, јавних набавки, процеса европских интеграција, међународне сарадње и управљања пројектима. Своју професионалну каријеру започео је као приправник у Првом основном суду у Београду, а касније је радио као адвокатски приправник. Од 2017. године започео је каријеру у државној управи и то најпре у Министарству државне управе и локалне самоуправе где је радио на пројектима и програмима у области реформе јавне управе (РЈУ). Након тога, 2018. године, започиње рад у Управи (Канцеларији) за јавне набавке где наставља да ради на пројектима и програмима у области РЈУ и јавних набавки, а такође обавља послове везане за међународну сарадњу и процесом приступања Србије ЕУ, нарочито кроз Преговарачка поглавља 5, 22 и 23.

Своје професионално знање годинама унапређује учешћем на престижним интернационалним програмима у организацији водећих светских и европских међународних организација и просветних установа као што су ОЕБС (OSCE), ОДИХР (ODIHR), УН, Колеџ Европе (College of Europe), Sajansis Po (Sciences Po), Дипломатска академија у Бечу, Универзитет у Лајдену, Холандски хелсиншки комитет, Хашка академија за локалну управу….

Приватно проучава правну и геополитичку литературу а посебно га занима европска перспектива Западног Балкана. Прати земље Западног Балкана у њиховој намери да буду део Европске уније, са коначно довољно развијеном владавином права као стубом демократије, развијеније и конкурентније. Такође проучава судску праксу ЕСЉП и ЕСП.

Говори енглески, а служи се немачким језиком.