Биографија Милош Маринковић

Милош Маринковић
Координатор Сектора за медијацију

Милош Маринковић рођен је у Јагодини. У Деспотовцу је завршио Основну школу „Деспот Стефан Високи“ као носилац дипломе „Вук Караџић“ и средњу школу „Техничка школа“ смер економски техничар са одличним успехом. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2019. године и стекао стручно звање дипломирани правник на међународноправном смеру. Исте године уписао је мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду на правно-историјском модулу на романистичком под-модулу. Све предвиђене испите на мастер студијама је положио у првој години са просечном оценом 9 и тренутно пише мастер рад на тему „Сличности и разлике уговора о налогу и пословодства без налога у класичном римском праву“.

Током 2012. и 2013. године обављао је праксу у рачуноводству у Основној школи „Деспот Стефан Високи“ у Деспотовцу и д.о.о. „Опрема“ у Јагодини где се упознао са пословањем непрофитних и профитних организација.

У 2017. години обављао је стручну праксу у адвокатској канцеларији адвоката Иване Станковић у Јагодини, током које усавршавао своје правничко знање и радио на писању тужби, одговора на тужбе и осталих правних аката и највише радио у грађанскоправној материји. У истој години завршио је и курс „Номотехника и писање правних аката“ на Правном факултету Универзитета у Београду.

Од коференција и обука ћемо издвојити само неке, с’ обзиром да их има у великом броју.

У 2019. години присуствовао је петоднвеној конференцији о међурелигијском и међукултурном дијалогу „Толеранција и суживот против изазова савременог друштва“ после које је био позван на пријем у резиденцију његове екселенције г. Амра Алгувејлија амбасадора Арапске Републике Египта. Са модернизацијом друштва и настанком нових технолигија повећава се потреба за едуковањем правника у новим гранама права, па је тако присуствао семинару из области интелектуалне својине на тему „Савремени изазови у праву интелекуталне својине“ у Заводу за интелектуалну својину у Београду у децембру 2019. године. Исте године присуствовао је конференцији „Стварање новог поретка“ у Скупштини града Београда и завршио обуку за коришћење правно-информациног система „Прописи-нет“, а 2020. године је био међу 20 студената Универзитета у Београду изабраних од стране Ректората да учествује на једносеместралним предавањима и радионицама „Вештине управљања каријером“ где је имао активно учешће. У 2020. години учествовао је низу конференција на тему медијације, а неке од њих су „Медијација као нова прилика за правну професију“ и „Медијација је моја мотивација“ у организацији Хрватске удруге за мирење.

У Националном центру за посредовање у мирном решавању спорова 2020. године завршио је основну обуку за посредника и специјализовану обуку за посредника у мирном решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања.

Поред права бави се и музиком, завршио музичку школу смер хармоника, освајач бројних награда на музичким такмичењима широм Србије, и аутор је једне музичке нумере.

Говори енглески језик, а поседује елементарно знање из руског и немачког језика. Служи се латинским језиком.