Ретроспектива

Председништво АЕПА-е имало је прилику да учествује на Регионалној конференцији о стању у јавним набавкама „Транспарентност, мониторинг и контрола у систему јавних набавки земаља Западног Балкана“ у Подгорици.

С тим у вези, преносимо вам један одељак текста организатора на тему „Ка ефикасном систему јавних набавки у земљама (потенцијалним) кандидатима за чланство у Европској унији“:

„У контексту процеса европских интеграција и приступања Европској унији тему јавних набавки треба разумевати и разматрати у контексту идеје да је слободно и јединствено тржиште (single market) услов економског просперитета, а економски просперитет са
своје стране услов очувања мира јер, како се веровало и у тренутку оснивања европских заједница тј. ЕУ ‘трговинско-економска зависност смањује ризик за избијање непријатељстава у будућности’. Сагласно томе ‘Уклањање трговинских баријера на тржишту јавних набавки је само један аспект политике изградње слободног тржишта, а управо ово представља ratio и основу правног режима јавних набавки’ у ЕУ.“