Пријава за cеминар „НАЧЕЛО ОПОРТУНИТЕТА И ЊЕГОВА ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА“