Право на храну!

Право на храну је људско право изведено из Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима (ICESCR), признајући „право на одговарајући стандард живота, укључујући и адекватну храну”, као и „основно право на слободу од глади”. А какве везе храна има са нама? АЕПА има Сектор за социјално предузетништво, које ће бити покренуто како би профит од истог био усмерен на програме заштите жртава и других дискриминисаних и социјално угрожених група.