Насиље је успостављање моћи и контроле над жртвом

Насиље је успостављање моћи и контроле над жртвом, стварајући тако однос „господар“ и „роб“. Уколико жртва има мање могућности да се физички и интелектуално успротиви, моћ и контрола се лакше и дуже одржава. Подаци организације за заштиту права и подршку ОСИ Србије … ИЗ КРУГА, дошла је до следећих статистичких података: од 5520 примљених позива – 93% су жене са инвалидитетом које су биле изложене разним облицина насиља. Најзаступљеније је вербално са 28%, економско са 24, 12%, физичко са 10,55%, принудна изолација са 22, 14% и сексуално са 5,5%.