Департман за права детета

АЛИНА ТСТСКИЕВА

Рођена 17. новембра 1978.године, држављанин Руске федерације.

-од 2017.године адвокат у Словачкој адвокатској комори

-адвокат Pro bono у Јавној комори Руске федерације

-од маја 2017.године члан European Alliance for Hope and Empowerment

Заинтересована за правне области:

Породично право са међународним елементом, посебно где су један или оба родитеља држављани Руске федерације

-примена Конвенција, Хашке конвенције о грађанским аспектима међународне злоупотребе деце

-грађанскоправни односи укључујући и међународни аспект

-заштита жртава насиља у породици