Пријава – Семинар „Судскомедицински и правни аспекти кривичног дела убиства“