ПРИЈАВА – Семинар „Прекршајна одговорност и случајеви ослобођења правних и одговорних лица за прекршаје запослених возача (практична примена ЗОБС-а са примерима из судска праксе)“