Биографија Јелена Цинцовић

Јелена Цинцовић рођена је у Прибоју, 5. фебруара 1993. године, где завршава основну школу „Десанка Максимовић“, са одличним успехом. У нижим разредима учествује у рецитаторским смотрама, на којима остварује запажен успех. Побеђује на општинским смотрама, а узимала је учешће и на окружним, као и на међурепубличком такмичењу. У вишим разредима учествује на литерарним конкурсима, као и на општинским и окружним такмичењима из српског језика, где такође остварује значајне резултате.

Године 2008. уписује Гимназију Прибој, друштвено-језички смер, настављајући да учествује на литерарним конкурсима. Посебно се интересује за предмете Руски језик, као и Логику и Филозофију. Године 2012. завршава Гимназију са одличним успехом.

Године 2012. уписује Правни факултет Универзитета „Џон Незбит“ у Београду.Посебно се интересује за предмете Људска права и Кривично право, Међународно кривично право, Облигационо право, Међународно јавно право, као и Реторику.

Од Факултета добија похвалницу за изузетан успех постигнут на студијама у школској 2012/13. години, са просечном оценом 9,14. Године 2016. учествује на такмичењу у беседништву, са беседом Моја, и осваја прво место. Дана 17. јуна 2016. стиче звање дипломираног правника, а студије завршава са просечном оценом 9,32.

Октобра 2016. године отпочиње правничку каријеру, као адвокатски приправник у канцеларији адвоката Срђана Алексића, где стиче искуство у области парничних, као и посебних парничних поступака.

Децембра 2020. године запошљава се у пореском одељењу ревизорско-консултантске фирме ПКФ д.о.о. Београд, чланици реномиране интернационалне мреже ревизорко-консултантских кућа „PKF International“. Обављала је послове израде студија о трансферним ценама, посебно у делу који за циљ има анализу тржишта.

Такође, учествовала је и у капиталним пројектима контроле испуњености услова за потребе стицања права на пореске подстицаје, регулисане релевантним пореским прописима.

Јула 2021. године запошљава се у компанији BetaKid, са седиштем у Хонгконгу (Кина), те ради на позицији предавача енглеског језика. Новембра 2021. године завршава основну обуку за посредника – медијатора, при Центру за конструктивно решавање сукоба Србије.

Активни је учесник (онлајн) семинара, трибина и конференција, међу којима су: „Доказивање и утврђивање чињеница у кривичном поступку“, „Радно право“,„Наследно право“, „Облигационо право“, „Грађанско процесно право“, „Како успешно написати првостепену парничну пресуду“, „Начело опортунитета и његова практична примена“, „COVID-19 – правни и/или здравствени проблем“ (организовала Асоцијација правника „АЕПА“), као и шеста Београдска конференција правника (у организацији БЕКОП-а).

Поред права, воли да изучава стране језике, фотографише, слика и пише прозу ипоезију. За себе воли да каже да је правник у уметности и уметник у праву. Поред српског језика, течно говори енглески језик, а основно знање поседује из руског језика.