АЛИНА ТСТСКИЕВА – БИОГРАФИЈА

 

Рођена 17. новембра 1978.године, држављанин Руске федерације

Мото

Увек расположена да се прикључи тиму где је њено знање може да буде употребљено и где њене вештине могу да буду од огромног значаја за рад

 

Искуство и награде

-од 1996-1998.године радила у Адвокатској комори Републике Адигеа, као асистент у Департману где се упознала са адвокатуром

-2001.године дипломирала на Правном факултету Државног универзитета у Адигеи, специјализација правосуђе

-2001.године почела да ради као водећи експерт и судски секретар

-од 2002.године и сада адвокат у Руској федерацији

– 2011.године положила судијски испит, али одлучила да остане адвокат

-2013.године добила награду Адвокатске коморе Републике Адигеа

-2015.године добила награду Адвокатске коморе Руске федерације

2017.године добила златну медаљу Регионалне асоцијације адвокатских комора

-2017.године добила награду Адвокатске коморе Руске федерације уа учествовање на ХЕЛП курсу Савета Европе

-2017.године добила награду Адвокатске коморе Републике Адигеа

-мај 2017.године завршила ХЕЛП курс „Породично право и актуелни проблеми људских права и аспекти стандарда међународне заштите права детета и одраслих“

-октобар 2017.године успешно завршила обуку за тренере ХЕЛП Програма Савета Европе

-новембар 2017.године студијска посета Савету Европе

-од 2017.године адвокат у Словачкој адвокатској комори

-адвокат Pro bono у Јавној комори Руске федерације

-од маја 2017.године члан European Alliance for Hope and Empowerment

Заинтересована за правне области:

Породично право са међународним елементом, посебно где су један или оба родитеља држављани Руске федерације

-примена Конвенција, Хашке конвенције о грађанским аспектима међународне злоупотребе деце

-грађанскоправни односи укључујући и међународни аспект

-заштита жртава насиља у породици