Министарство правде нас је обрадовало пошиљком пред празнике. Дозвола стигла!​

Даје се на знање: АЕПА у свом саставу има Сектор за медијацију!

Медијација је посебан метод решавања правних спорова који омогућава да стране у спору, путем преговора који се воде уз помоћ, односно уз посредовање трећих (трећег) лица – медијатора, заједнички пронађу конструктивно, обострано прихватљиво решење које неће представљати победу или пораз једне или друге стране, већ њихов обострани добитак.