Надзорни одбор

Др Милош В. Јончић

Председник Надзорног одбора

Милош В. Јончић рођен је у Јагодини 1983. године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9,77. Доктродке студије је завршио на истом факултету где је и одбранио докторску тезу из међународног јавног права (међународног хуманитарног права) 2017. године,  под насловом „Међународноправна заштита цивилног становништва у оружаним сукобима“, [“International Protection of the Civilian Population in Armed Conflicts“]. Теза је одбрањена пред комисијом у саставу Бојан Милисављевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, Александар Гајић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду, Милан Палевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.